Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
BANG_DIEM_CUOI_NAM_HOC_20202021 25/05/2021 Học sinh xem điểm, nếu có thắc mắc liên hệ với thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DANH_SACH_HS_THI_LAI_20202021 25/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên hệ với thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DIEM_HOA8_CKII 14/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên lạc với cô Phong(SĐT: 0935856619) hoặc thầy Thành(SĐT: 0914948228) để được giải đáp
DIEM_CKII_TOAN9 13/05/2021 Học sinh xem nếu thắc mắc liên hệ với thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DIEM_CKII_TOAN6 12/05/2021 Học sinh xem điểm,có gì thắc mắc liên lạc thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DIEM_CKII_T7 12/05/2021 Học sinh xem nếu thắc mắc liên hệ với thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DIEM_CKII_TOAN8 12/05/2021 Học sinh xem nếu thắc mắc liên hệ với thầy Thuận(SĐT: 0971786145) để được giải đáp
DIEM_SINH6_CKYII 11/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên lạc với cô Phong(SĐT: 0935856619) hoặc thầy Thành(SĐT: 0914948228) để được giải đáp
DIEM_SINH7 11/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên lạc với cô Phong(SĐT: 0935856619) hoặc thầy Thành(SĐT: 0914948228) để được giải đáp
DIEM_SINH8_CKII 11/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên lạc với cô Phong(SĐT: 0935856619) hoặc thầy Thành(SĐT: 0914948228) để được giải đáp
DIEM_SINH9_CKYII 11/05/2021 Học sinh xem, nếu có thắc mắc liên lạc với cô Phong(SĐT: 0935856619) hoặc thầy Thành(SĐT: 0914948228) để được giải đáp
dia_67 06/04/2021 Học sinh xem điểm, nếu thắc mắc liên lạc với cô Lý để được giải đáp.
Trang 1 / 3123»